Privacy Statement

  • Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
  • Dura Vermeerhoudt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
  • Op de websites van Dura Vermeer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.
  • U treft op de sites van Dura Vermeer mogelijk links naar andere sites aan. Dura Vermeer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
  • Dura VermeerĀ  kan uw persoonsgegevens verstrekken aan makelaars en/of andere geselecteerde partners van Dura Vermeer wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  • Dura Vermeer kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).
  • Door u aan te melden geeft u Dura Vermeer toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van nieuwbouw-gerelateerde onderwerpen waaronder maar niet uitsluitend nieuwbouwprojecten en beurzen. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
  • Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@lingedonk.nl
  • Dit Privacy Statement van Dura Vermeer kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement van Dura Vermeer via deze link